مرور برچسب

دانشگاه‌های همجوار

خطر انتقال ویروس هاری از طریق حیوانات خانگی جدی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به نگهداری حیوانات خانگی هشدار داد و گفت: وجود ویروس هاری در حیوانات خانگی زنگ خطری است که ضرورت همکاری در مدیریت موضوع را بیشتر می‌کند تا شاهد موردی از مرگ در منطقه نباشیم. دکتر علی اصغر خیرخواه…