مرور برچسب

c.ketab.ir

به افراد زیر ۱۸ سال در «سامانه خرید از کتابفروشی» یارانه خرید کتاب اختصاص داده شد

روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، امکان خرید کتاب از سامانه خرید از کتابفروشی برای افراد زیر ۱۸سال که سیم کارت تلفن همراه به نام آنها ثبت نشده فراهم شده است. والدینی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارند می توانند با مراجعه به سامانه خرید از…