مرور برچسب

کاخ گلستان

خروج قاچاقی تابلو مظفرالدین‌شاه از کاخ گلستان تایید شد

پس از انتشار عکس‌هایی از تابلو به فروش‌رفتۀ مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز بریتانیا و جای خالی این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی تایید کرد که این تابلو، در فاصله سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از کاخ گلستان…