مرور برچسب

چشم‌های قهوه‌ای

نادرترین و زیباترین چشم در جهان

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" چشم ها یک ویژگی فوق العاده منحصر به فرد هستند و در همه رنگ های مختلف وجود دارند. در حالی که ما به دیدن چشم‌های قهوه‌ای، آبی و سبز عادت کرده‌ایم، برخی از رنگ‌های چشم‌های بسیار کمیاب و جالب وجود دارند که شاید شما…