مرور برچسب

قطعه بزرگ

فرود آمدن بقایای موشک فضایی چین دارای وزن 25 تن در اقیانوس هند

همانطور که از گزارشات پیداست بقایایی شامل یک قطعه بزرگ از موشک فضایی چینی بر روی زمین فرود آمد. این قطعه که یک بوستر مرکزی ۲۵ تنی است، متعلق به یک موشک لانگ مارچ ۵B می‌باشد که وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. نیروی فضایی آمریکا…