مرور برچسب

قربانیان زلزله ترکیه

نجات زن ۷۴ ساله پس از ۲۲۷ ساعت از زیر آوار در ترکیه

یک زن ۷۴ ساله در ترکیه پس از گذشت ۲۲۷ ساعت از زلزله از زیر آوار نجات یافته است. این زن ۷۴ ساله پس از گذشت ۲۲۷ ساعت از اولین زمین لرزه روز دوشنبه هفته قبل توسط تیم های امدادی در "قهرمان ماراش" زنده از زیر آوار بیرون کشیده شده است. نجات…