مرور برچسب

فیلسوف معاصر

شمس را از تبریز،خاستگاه عارفان، شاعران و سخنوران نگیرید.

۱)محمد بن علی بن ملک داد ،ملقب به شمس تبریزی (۶۴۵ه.ق-۵۸۲ ه.ق) تبریز از عارفان و صوفیان جهان شرق است و به قول فیلسوف معاصر استاد غلامحسین دینانی از بزرگان عرفای جهان اسلام و به اندازه ای بزرگ است که شناختش برای ما ساده نیست.کم سخن و خاموش…