مرور برچسب

فوکال پوینت

اشتباه نکنید سرماخوردگی نیست؛ کروناست

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: کرونا همچنان در گردش بوده و از بین نرفته است و اکنون بیشتر مواردی نیز که سرماخوردگی استنباط می‌شود، کروناست. سودابه اسحقی، امروز سه شنبه ۲۳ اسفند به رسانه‌های گروهی…