مرور برچسب

فناوری ریس

انتصاب پروفسور مهرداد فوج لعلی به عنوان مشاور فناوری رئیس اکادمی

دانشمند ایرانی ،پروفسور مهرداد فوج لعلی با تصمیم هیئت ریسه اکادمی علوم اروپا به عنوان مشاور فناوری ریس اکادمی منصوب شد. دکتر مهرداد فوج لعلی استاد تمام دانشگاه TITU بلژیک و عضو هیت ریسه سازمان صلح بین الملل (WOFP) می باشد. دکتر فوج لعلی…