مرور برچسب

فلزات گرانبها

ساخت مدارهای الکتریکی بازیافتنی از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر

دانشمندان و متخصصین دانشگاه برکلی برای نخستین بار مدارهای الکتریکی را ایجاد کردند که اجزای سازنده آن ها جهت استفاده مجدد قابل بازیافت می باشند. خوب است بدانید که بازیافت تجهیزات الکترونیکی قدیمی مشکل می باشد، چرا که آن ها وسایل دورریختنی…