تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

فعالان و اندیشمندان

۰۶مرداد
لطفا نام”خانه توسعه آذربایجان”را اصلاح کنید

لطفا نام”خانه توسعه آذربایجان”را اصلاح کنید

احتمالا اغلب فعالان و اندیشمندان مرتبط با توسعه شنیده باشند از حدود۱۸سال پیش توسط یکی از استانداران ونمایندگان اسبق اوایل انقلابدراستان،تعداد چند ده تناز جناحیکه در طول این مدت تغییر چندانیدر تعداد وترکیبشاندیده نمیشود را دور هم جمع کرده و دفتری تاسیس و نامشرا“خانه توسعه آذربایجان“نهادهانداخیرامصاحبه ای با یکی از رسانه ها انجام داده و […]