مرور برچسب

فتوای مرجعیت

جدایی ایران و عراق هرگز/تشکر پیشاپیش به خاطر میزبانی از زائران اربعین

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به شرایط عراق گفت: بخشی از تاثیر نقش مرجعیت را باید در فروکش کردن ا.غتشاش‌هایی که در عراق صورت گرفت و زائران اربعین را نگران کرد، مشاهده کنیم. وی خاطر نشان کرد: همگان دیدند که چگونه فتوای مرجعیت سبب…