مرور برچسب

غزاله اسلامیان

رژیم غذایی خوب جهت تنظیم فشار خون بارداری

عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه بیان کرد که فشار خون بارداری یکی از بیماری های دوران بارداری می باشد که رژیم غذایی مناسب می تواند این بیماری را کنترل کرده و عواقب آن را نیز کاهش دهد. استادیار دانشگاه و دکترای تخصصی علوم تغذیه، دکتر غزاله…