مرور برچسب

دچار تشنج

کووید ۱۹ (COVID-19)، پیامدهای مادری و نوزادی!

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" اولین موارد تایید شده نوزادانی که با آسیب مغزی در نتیجه عبور ویروس کووید-19 به جفت مادرانشان متولد شدند، در یک مطالعه جدید در این هفته مشخص شد. هر دو نوزاد پس از تولد دچار تشنج شدند و بعداً دچار تاخیر رشد قابل…