مرور برچسب

در مان سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن

یک دختر سه ساله از یک بیماری نادر رنج می برد که به این معنی است که می تواند تنها با 90 دقیقه خواب در هر شب زنده بماند. "اور هیسکو"، اهل رنفرو، انتاریو، به سندرم آنجلمن مبتلا است - که هیچ درمانی ندارد. https://www.aparat.com/v/K4Qcp