مرور برچسب

دانشگاه مریلند

ارتباط ریسک خطر سکته مغزی با گروه خونی

طبق یافته های یک بررسی جدید در دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند مشخص شده که گروه خونی اشخاص احتمالا با خطر سکته زودرس در افراد ارتباط دارد. در این ارزیابی صورت‌گرفته از اطلاعات موجود در تحقیقات ژنتیکی با تمرکز بر سکته‌های ایسکمی مغزی در افراد…