مرور برچسب

دانشگاه‌های علوم پزشکی

اولتیماتوم وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها برای سزارین‌ تقویمی در «۰۲.۰۲.۰۲»

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار اقدامات کنترلی به منظور عدم رشد آماری سزارین های تقویمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ و اعمال مقررات در برخورد با تخلفات احتمالی شد. بنابر اعلام وزارت…