مرور برچسب

دانشگاه‌های خارج از کشور

این دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت است

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فهرست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی جهت ورودی‌های سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ و تحصیل با هزینه شخصی را اعلام کرد. مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شده است: «با توجه به…