مرور برچسب

حجم مغز

تقویت مرکز کنترل حافظه مغز

پژوهشگران بیان می کنند که فعالیت بدنی کم تا متوسط به احتمال زیاد خواص محافظت کننده عصبی را به دنبال دارد. پژوهشگران از اطلاعات به دست آمده از تحقیق راینلند جهت مطالعه بر جمعیتی در مقیاس بزرگ توسط DZNE در ناحیه شهر بن استفاده کردند. به…