مرور برچسب

جنینی

اعتقاد بر زنده شدن جنازه ها پیش از اسلام در تبریز

پیش از اسلام مردمی که اعتقاد به معاد داشتند، جنازه ها را به شکل جنینی ( با دست و پای جمع شده ) و همراه با اشیا ( زیور آلات ، ابزار جنگی ، ظروف و آب و غذا ) تدفین می کردند. با توجه به اعتقادشان به معاد، آنها بر این باور بودند که جنازه ها…