مرور برچسب

آپاندیس

علت ایجادکننده ی معده دردهای پرتکرار کودکان

معده‌ دردهای پرتکرار کودکان میتواند بیانگر این باشد که موردی در دستگاه گوارش آنان به وجود آمده که به مراقبت پزشکی احتیاج دارد. به این نکته توجه کنید که کودکان هنگامی که می گویند معده‌شان درد می‌کند، این درد می تواند در هر قسمت از دستگاه…