مرور برچسب

آنتی بیوتیکی

عفونت استرپتوکوکی گروه A در کودکان

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری به جامعه پزشکی در مورد افزایش تهاجمی   گروه A در کودکان هشدار داد. استرپتوکوک‌های گروه A همان باکتری‌هایی هستند که باعث گلودرد استرپتوکوکی و مخملک می‌شوند،CDC در توصیه های بهداشتی…