افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران

پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۶:۳۰ روز گذشته(چهارشنبه ۱۸ اسفندماه) شروع شده بود، پس از ۱۴ ساعت بحثهای فشرده امروز پنجشنبه به نتیجه رسید.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و با یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشیم
«حجت الله عبدالملکی» با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود افزود: عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق بر روی تولید می افتد.
وی اضافه کرد: بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.