تصویب آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز

تصویب آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز
با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی، کلیات و جزئیات آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز در ۳۴ بند به تصویب رسید.
بر اساس یک از بندهای این آیین نامه که بر گرفته از مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» است، درصورتي‌كه مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه تا دو سال پس از خاتمه خدمت، در شركت‌هاي تجاري يا مؤسسات غيرتجاري مرتبط با حوزه كاري تخصصي فرد مشمول، در جايگاه‌هاي عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل، بازرس، حسابرس، نماينده يا مشاور قرار گيرند، يا صاحب بيش از پنج درصد از سهام آن شركت‌ها گردند، آن شركت‌ها يا مؤسسات نمي‌توانند طرف معامله شهرداري و واحدهاي تابعه آن قرار گيرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.