تا نبینید باور نمی کنید که وجود داشته باشند!

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

بیماری‌های نادر، به بیماری‌هایی گفته می‌شود که دارای فراوانی کمتر از پنج نفر در هر ۱۰ هزار نفر باشد. بیماری‌های نادر جزو بیماری‌های مزمن، پیشرونده و حاد شونده است که به تدریج باعث ناتوانی فرد در انجام فعالیت‌ها می‌شود. تشخیص این بیماری‌ها با مشکل و تاخیر همراه است و معالجه موثر ندارند و ۹۰ درصد این بیماری‌ها ریشه ژنتیکی دارند.

Rare diseases are diseases that have a frequency of less than five people per 10,000 people. Rare diseases are chronic, progressive and acute diseases that gradually cause a person’s inability to perform activities. The diagnosis of these diseases is associated with difficulty and delay, and there is no effective treatment, and 90% of these diseases have genetic roots

 

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.