پزشکیان: هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفی

رهبری را مقابل مردم قرار دادند/ اصلاحات به این سادگی قابل انجام نیست

 مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس: مشکل اساسی ما این است که اصلا بلد نیستیم با هم گفت وگو کنیم.در اداره، دانشگاه یا مجلس و هرجایی وقتی دانشجو، استاد دانشگاه یا نماینده مجلس حرفی می زند و طرف مقابل نمی تواند جواب بدهد، می گوید «آقا» اینگونه نگفته است؛ در صورتیکه کسی به آقا کاری ندارد.دانشجو و استادی یا هر فردی وقتی نسبت به مسئله ای مشکل دارد کسی که با این دانشجو و استاد سروکار دارد به جای اینکه از نظر علمی او را توجیه کند، می گوید “تو مخالف رهبری هستی”. وقتی همه گفت وگوها منجر به این شود که نتوانی جواب بدهی و آقا را وسط بکشی نتیجه آن این می شود که در حال حاضر در جامعه می ببینیم که تمام فشارها و حملات مستقیما به سمت رهبری است و با رئیس جمهور ، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه کار ندارند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.