زوئی با استخوان های شکننده

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

بیماری استخوان شکننده نوعی اختلال است که منجر به شکنندگی استخوان‌ها شده و بروز این وضعیت باعث خرد شدن راحت استخوان‌ها می‌گردد. این بیماری از بدو تولد وجود دارد و به طور معمول در کودکانی ایجاد می‌شود که سابقه خانوادگی دارند.

به طور معمول این بیماری با عنوان osteogenesis imperfecta (OI) شناخته می‌شود که به معنی “استخوان شکننده ” است.

Brittle bone disease is a type of disorder that leads to brittle bones and the occurrence of this condition causes the bones to break easily. it exists from birth, and it usually forms in children with a family history

 Usually, this disease is known as osteogenesis imperfecta (OI), which means “imperfectly formed bone”


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.