اگر شورای پنجم بتواند یکی از پروژه های بزرگ را تکمیل کند قطعا همیشه در ذهن مردم باقی می‎ماند

زعفرانچیلر در رابطه با پروژه های بزرگ بیان کرد : در پروژه های بزرگ توفیقی نداشتیم ، سال های سال در مورد میدان آذربایجان ، اتوبان شهید کسایی ، انتقال فرودگاه تبریز و انتقال زندان حرف زدیم ، از اعضای محترم شورا درخواست داریم جلسه‎ای در این مورد برگزار شود و در بودجه سال آینده برای این پروژه ها پیش‎بینی کنیم.
زعفرانچیلر در خصوص اتوبان شهید کسایی گفت : اتوبان شهید کسایی جز پرحادثه ترین اتوبان تبریز است و روزانه ۱۵۰ هزار تردد در این مسیر اتفاق می افتد و ما روزانه شاهد چندین تصادف در این اتوبان هستیم ، به این دلیل که دوربین های ثبت تخلفات و روشنایی در این مسیر کم می باشد و ۸۶درصد ترافیک شهر مربوط به تردد های درون شهری می‎باشد. او افزود : باید به موضوع میدان آذربایجان وارد شویم ، بهتر بود در مطالعات اول این پروژه ، نام آذربایجان برای این میدان انتخاب نمی‎شد چون شأن نام آذربایجان بیشتر از این حرفا است.اگر شورای پنجم بتواند یکی از پروژه های بزرگ را تکمیل کند قطعا همیشه در ذهن مردم باقی می‎ماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.