احساسات فوق العاده از این حیوانات زیبا

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

با دوست داشتن و درک حیوانات، شاید ما انسان ها یکدیگر را درک کنیم.

 

 .By loving and understanding animals, maybe we humans can understand each other


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.