رشیدی : مردم باید به سیستم نظارت دست پیدا کنند

رشیدی : شورا دو تکلیف نظارت و بحث سیاست گذاری دارد . نظارت ، همگانی و شهری است ، کاری میکنیم تمام مردم به نظارت دست پیدا کنند . در چند سال اخیر مردم تماشاگر بودند و این باعث میشد فاصله بین مردم و دستگاه های نظاره گر بیشتر باشد. در سیستم مدیریت شهری ، نظارت از طریق دسترسی به سامانه های مدیریت شهری می باشد اگر ما به این سامانه دسترسی نداشته باشیم مردم هم اطلاعاتی پیدا نمیکنند و این باعث بی اعتمادی می شود . باید امکانات نظارت فراهم شود و براساس نظارت باید تغییر و تحولات در شهر ایجاد شود . رشیدی در مورد شفافیت سازی افزود : نزدیک ترین هدف موثر و درخشان که شورای ششم می تواند بکند حوزه ی شفافیت است . اگر می خواهیم برای شورا کارنامه داشته باشیم ، آن شفافیت سازی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.