پیوند همزمان صورت و دو دست

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
جو دمیو ۲۰ ساله بود که زندگی اش برای اولین بار تغییر کرد.او پس از زنده ماندن از یک تصادف رانندگی،دچار سوختگی ۸۰ درصد از بدنش شد و پوست دست ها و صورتش کاملا ذوب شدند. پس از یافتن یک اهداکننده در آگوست گذشته، پزشکان کاری را انجام دادند که قبلاً هرگز با موفقیت انجام نشده بود – به کسی که ، یک چهره جدید و دو دست جدید دادند.

 

 

Joe DiMeo was 20 years old when his life changed, for the first time. After surviving a car accident, he was left with burns to 80 percent of his body and the skin on his hands and face had melted. After finally finding a donor last August, doctors attempted what had never been successfully done before – giving someone a new face and two new hands

 


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.