کارگران تراکتور سازی تبریز دست از کار کشیدند!

کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز به دلیل عدم تحقق وعده‌های مسئولین دست از کار کشیده اند.

اعتراض کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی از روز ۲ آبان ماه شروع شده و امروز نیز ادامه دارد.

به گفته کارکنان، دلیل این اعتصاب، عدم تحقق وعده‌های مسئولین در راستای تقاضای کارکنان برای افزایش حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش بهره وری، درخواست تشکیل شورای اسلامی کار و تعیین تکلیف و بازنشسته کردن همکاران عضو صندوق آینده ساز می باشد.

گفتنی است؛ سال گذشته نیز کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز به مدت ۹ روز اعتصاب کرده بودند که با قول مساعد کارفرما، کارگران به سر کار بازگشتند، اما به گفته کارگران هیچ کدام از وعده‌های مسئولین کارخانه محقق نشده و به همین دلیل مجدد دست به اعتصاب زده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.