تبریز، دوّمین قطب داروسازی ایران است و شرکت‌های دارویی فعّال از جمله زهراوی، دانا و شهید قاضی در این شهر در حال فعالیت و تولید داروهای مهم  هستند.

🎥 تبریز، دوّمین قطب داروسازی ایران است و شرکت‌های دارویی فعّال از جمله زهراوی، دانا و شهید قاضی در این شهر در حال فعالیت و تولید داروهای مهم  هستند.
تبریز سهم ۱۰ درصدی از داروهای تولیدی🎥 تبریز، دوّمین قطب داروسازی ایران است و شرکت‌های دارویی فعّال از جمله زهراوی، دانا و شهید قاضی در این شهر در حال فعالیت و تولید داروهای مهم  هستند.
تبریز سهم ۱۰ درصدی از داروهای تولیدی کشور دارد. کشور دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.