زوج درمانی با تِـئوری کودکان

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

آیا دیدگاه کودک می‌تواند زوج‌ها را از طریق کشمکش رابطه راهنمایی کند یا خیر…؟

 

if a kid’s perspective, could guide the couples through the relationship struggle…?


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.