تلخ اما شیرین

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

چه نقل و قول قدرتمندی!

“وقتی به دنیا آمدی گریه کردی در حالی که دنیا شادی کرد. وقتی می میری به دنیا چیزی بده که وقتی شاد می شوی گریه کند.”! این ویدیو یک درس فوق العاده است که می آموزد موفقیت فقط موقتی است، اما تأثیرگذاری به شما این امکان را می دهد که میراث خود را به جا بگذارید و آینده جهان را فراتر از زمانی که روی زمین سپری می کنید، تحت تأثیر قرار دهید.

“When you were born, you cried while the world rejoiced. When you die, give the world something to cry about when you rejoice.” Wow, what a powerful quote! The video is a wonderful lesson that teaches success is only temporary, but making an impact allows you to leave your legacy and influence the future of the world way beyond your time spent on earth.

 

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.