حسرت بزرگ انسان ها

” ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
پشیمانی یک حالت شناختی یا عاطفی منفی است که شامل سرزنش خودمان برای یک نتیجه بد، احساس از دست دادن یا اندوه در مورد آنچه ممکن است بوده باشد، یا آرزو می‌کنیم که می‌توانیم انتخاب قبلی خود را لغو کنیم.مخصوصاً برای جوانان، پشیمانی، اگرچه تجربه آن دردناک است، می تواند یک احساس مفید باشد. درد پشیمانی می تواند منجر به تمرکز مجدد و انجام اقدامات اصلاحی یا دنبال کردن یک مسیر جدید شود. با این حال، هر چه فرصت کمتری برای تغییر وضعیت وجود داشته باشد، احتمال اینکه پشیمانی به نشخوار فکری تبدیل شود و باعث ایجاد استرس مزمن شود که به ذهن و بدن آسیب می رساند بیشتر است.

 Regret is a negative cognitive or emotional state that involves blaming ourselves for a bad outcome, feeling a sense of loss or sorrow at what might have been, or wishing we could undo a previous choice that we made. For young people in particular, regret, although painful to experience, can be a helpful emotion. The pain of regret can result in refocusing and taking corrective action or pursuing a new path. However, the less opportunity one has to change the situation, the more likely it is that regret can turn into rumination and trigger chronic stress that damages mind and body.

 

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.