رنگ ممنوعه در پرچم ها ! اما چرا؟

” ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
باور کنید یا نه، دلیل اینکه رنگ بنفش بیشتر در پرچم ها وجود ندارد، در درجه اول به دلیل حلزون های دریایی است. در قرن نوزدهم، تنها راه برای تولید رنگ بنفش ،از گونه‌ای از حلزون‌های دریایی بود که تنها در بخش کوچکی از دریای مدیترانه یافت می‌شد.

Believe it or not, the reason there aren’t more purple in flags is primarily due to sea snails. By the 19th century, the only way to produce purple dye was from an esoteric species of sea snails found only in a small part of the Mediterranean .


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.