وزیر امور خارجه: امشب آخرین جمع‌بندی نهایی خود را به هماهنگ کننده اروپایی می‌دهیم

تا ساعت ۱۲ امشب آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم. یکی از دلایلی که مذاکرات طولانی شده، به این خاطر است که نمی‌خواهیم از خطوط قرمز عبور کنیم. در نقطه‌ای هستیم که شاید در شروع پایان توافق هستیم ولی اینکه این موضوع چقدر می‌تواند زمان ببرد بستگی به طرف آمریکایی دارد.
ما در همه مراحل مذاکرات در موضوعاتی که می‌توانستیم انعطاف نشان دهیم نشان دادیم. آمریکا به خوبی می‌داند چقدر انعطاف نشان دادیم. الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده و باید کتبی باشد و در موضوع سوم و تضمین‌ها باید انعطاف آمریکا را داشته باشیم. اگر آمریکا انعطاف را نشان دهد، در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم. آن‌ها از «پلن بی» صحبت می‌کنند ولی ما هم پلن بی خود را داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.