خروج قاچاقی تابلو مظفرالدین‌شاه از کاخ گلستان تایید شد

پس از انتشار عکس‌هایی از تابلو به فروش‌رفتۀ مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز بریتانیا و جای خالی این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی تایید کرد که این تابلو، در فاصله سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از کاخ گلستان خارج شده و بعدها قاچاقی به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است. مسؤولان کاخ گلستان در اظهارات اولیه از وجود چنین تابلویی ابراز بی‌اطلاعی کرده و حتی احتمال تقلبی بودن آن را مطرح کردند. مرتضی ادیب‌زاده، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی با توجه به نتیجه بررسی‌های انجام شدۀ کارشناسان روی دفاتر اموالی کاخ گلستان گفت: نام تابلو و مشخصات دقیق آن در دفتر سال ۱۳۱۲ خورشیدی جزو اموال خوابگاه (اندرونی ناصرالدین شاه) و در دفتر سال ۱۳۱۷ دوباره این تابلو جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است، اما در دفاتر سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ نشانی از نام تابلو نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.