برنامه ریزی اقتصادی را به اقتصاد دانان بسپارید

 

اقتصاد دولتی و رانتی جواب نمی دهد، اقتصاد را سیاسی نکنید ، اقتصاد را بدهید به بخش خصوصی و نظریه آدام اسمیت اقتصاددان کلاسیک امریکا را پیاده کنید، دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، چون دولت تاجر خوبی نیست، چون غربی ها اندیشه های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک را در اقتصاد عملیاتی کردند ، قوانین عرضه و تقاضا و تعیین قیمت به وسیله دست های نامرئی در بازار های رقابتی باید عملی شود، یارانه را هدفمند کنید، انهایی که مشکل جسمانی و ناتوان، و پیر و فرسوده اند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهید .
، سرمایه گذاری مولد ، زیر بنایی عمرانی را عملی کنید. برای بی کاران اشتغال زایی کنید، برید برای کسانی که تخصص ، مهارت ، سلامت فیزیکی دارند، شغل تعریف کنید، تا کار کنند، در اقتصاد و تولید ملی نقش داشته باشند، ماهیگیری را یاد بدهید، تا خود درآمد کسب کنند،اقتصاد را به اهلش بسپارید، تا سیستم عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار آزاد قیمت را تعیین کند. اقتصاد دستوری جواب نمی دهید اقتصاد اثباتی و تحلیلی جواب می دهد. چون اقتصاد علم تولید، توزیع ، مصرف است، علم تخصیص بهینه منابع محدود جهت ارضای خواسته های نامحدود بشری است، علم بهزیستی بشریت است وعلم توزیع عادلانه منابع تولیدی است ، تولید و توزیع را بدهیم بخش خصوصی ، در بخش خصوصی رقابت ایجاد کنیم، تا کیفیت تولید را افزایش دهند، دست مصرف کننده را باز بزارید ،تا بر اساس مطلوبیت، کیفیت ، مصرف کالا و خدمات را انتخاب کنند.ودولت
در دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کار کند، ، مشکل دیپلماسی خارجی با دنیا برای همیشه حل کنید. دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را در دویست کشور دنیا فعال کنید، تولید را برند کنید، تحقیقات بازار یابی از طریق مدیریت بازار یابی را توسعه دهید، کالاهای رقابت پذیر و برند و مشتری مدار و با کیفیت در بنگاههای اقتصادی تولیدکنید، تا در دنیای تجارت جواب بدهد، ، درآمد های ارزی افزایش یابد، روش های سیاست های داخلی و خارجی را بر اساس منافع ملی تغییر دهید ،ملت ایران از این روش های غیر کار آمد خیلی ضرر دیده و فقیر شده است نجات دهید، در زنجیره تجارت جهانی از طریق قانون اینکوترمز به مازاد تجارت جهانی برسیم.
اقتصاد را بدهید ،دست اقتصاددانان وطن پرست تا برنامه ریزی اقتصادی کنند ، تا دولت از طریق دیپلماسی اقتصادی ، سر مایه گذاران خارجی وداخلی را برای سرمایه گذاری در زیر بخشهای اقتصادی ترغیب کند، تا در افزایش تولید ملی نقش بازی کنند، و اقتصاد رفاه ملت افزایش یابد.
صنعت توریسم را عملیاتی شود ، ایران جاذبه های گردش گری بی نهایت دارد، میشود میلیارد ها دلار برای ملت ایران درآمد داشته باشد ،می توان از طریق فرود گاه بین الملی امام خمینی حداقل سالانه ده میلیارد دلار کسب کنیم، تجربه کشورهای ، ژاپن ، کره جنوبی ترکیه ودوبی وقطر و مصر و سنگاپور و کشورهای اروپایی را در مورد توسعه وصنعت توریسم مطالعه کنید ، که چقدر از صعنت توریسم درآمد دارند؟
آخه در این دنیای بزرگ میشه، فقط با همسایه ها مانند عراق وسوریه وسودان و افریقایی، ویمن وبورکینا فاسو و کشورهای مشابه انها همکاری اقتصادی کنیم، انها همیشه دست شان به طرف جیب ماست. حاکمان این همه در طول ۴۳ سال سرمایه گذاری در سیاست خارجی در کشور های دیگر کردید چه منافع ملی داشتند، اگر اقتصاد دانان با تحلیل هزینه – سود بررسی کنند خیلی هزینه های فرصت داشتیم ومنابع را از دست دادیم،
اجازه بدهید در بخش ها و شهر ها و نواحی ایران تانک های فکری و خانه های توسعه تشکیل شود، و متخصص های هر رشته با توجه به توانمندیهای محیطی و نیروی انسانی و تهدید ها و فرصت ها در جهت نوشتن بر نامه توسعه و فقر زدایی تلاش کنند، آقایا ن مسئولین کشور، اداره کشور باید از طریق خرد جمعی بدون توجه به عقاید سیاسی انها امکان پذیر باشد.
دولت فقط با کمک اهل فن بر نامه ریزی استراتژیک را تدوین کند، و سیاست ها وخط مشی ها و هدفهارا مشخص کند، و لوایح و طر حهای که در مجلس به قوانین تبدیل کنند ،ابلاغ کند یعنی دولت سیاستگذار باشد، وظیفه دولت دفاع ملی و امنیت مردم ، ایجاد عدالت از طریق قوه قضائیه و دادن حق به ذیحق است، مواظب عدالت اقتصادی و سیاسی وفرهنگی در کل عدالت اجتماعی باشد، وغیر مستقیم توانمندسازی ، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی در کل اجتماعی از طریق بخش خصوصی کنترل کند، و بانک مرکزی ، سازمان مدیریت برنامه ریزی، مرکز امار ایران، دانشگاهها، وقوه قضائیه باید مستقل باشند، دولت ،باید لایحه بدهد قوانین مقررات غیر کارآمد و ساختار ها را مجلس اصلاح کند، از اندیشه اقتصاددانان و خبرگان با تجربه بهره ببرند، در غیر این صورت روش های قبلی و سنتی و حاکمیت دولت در اقتصاد جواب نخواهد داد مدیریت کلان اقتصادی فعلی چون تخصص و تجربه کافی در جراحی اقتصاد ندارند کار ساز نیستند.

اقتصاددانان وطن پرست و جراحان پزشک اقتصادی را را دعوت کنید، تا یک بر نامه ریزی اقتصادی با هماهنگی سایر متخصص های با تجربه تنظیم کنند ، ایران صد ها اقتصاد دانان خبره دارد، می توانند در جهت کمک به دولت کشور را از این بحران اقتصادی نجات دهند. دولت نیز به اندیشه های اقتصادی و سیاسی انها در عمل گوش دهد به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد و مدیریت تاسف می خورم که دولت به فکر کالا برگ الکترونیک بعد از چهل وسه انقلاب با داشتن این همه توانمندیهای محیطی و انسانی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.