تکواندوکاران برتر آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

مسابقات کیوروگی انتخابی خردسالان بانوان آذربایجان‌شرقی با حضور ۴۶ نفر از شهرستان‌های تبریز، میانه، باسمنج، مرند، سهند، شبستر و با برگزاری ۳۶ مسابقه در دو زمین در خانه تکواندو استان برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح می باشد :

وزن اول ‌

‌ مقام اول: اسرا فرهادزاده ‌

مقام دوم: ‌ حدیث فرصتی

مقام سوم مشترک:  ‌آیسان نوبری ‌‌/‌فاطمه اطهاری

وزن دوم : ‌‌

‌ مقام اول: حدیث رحمتی

مقام دوم: ‌ زهرا باحجب

مقام سوم مشترک: ‌یسنا نعمتی /‌فاطمه فاشگوی

وزن سوم   ‌

مقام اول: مبینا شیرینی

وزن چهارم

مقام اول: نرگس عضدی

مقام دوم: الینا پورمحمد

مقام سوم مشترک: رها رحیمی/نرگس موسی‌پور

وزن پنجم:

مقام اول:گونای دستوانه

مقام دوم: مهلا مرادی

مقام سوم مشترک: ارغوان مرادی/سویل آزرم دل

وزن ششم

مقام اول: فاطمه زیادی

مقام دوم: فاطمه پورمحمد

مقام سوم مشترک: الهه فرهادی/یسنا اقاوردی

وزن هفتم

مقام اول: زهرا برقی

مقام دوم: فاطمه مستجابی

مقام سوم مشترک: اسنا نوجوان، زهرا درم خوی

وزن هشتم

مقام اول: نازنین فاطمه ضیاءنورانی

مقام دوم: آیناز ستاری

وزن نهم

مقام اول: سویل طالعی

مقام دوم: آیشین جلیلی

مقام سوم مشترک: آسنا جوانمردی، فاطمه ابراهیم نژاد

وزن دهم

مقام اول: سانای آرام‌فر

مقام دوم: اسرا مهری‌نژاد

مقام سوم: اسرا غفاری/حدیث محمدیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.