روح الله متفکر آزاد

ما در مقام ناظر هستیم و نباید در عزل و نصب ها دخالت کنیم

روح الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس در مراسم معارفه علیرضا صیادی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: از استاندار آذربایجان شرقی بابت ایستادگی برابر سنگ اندازی ها در مسیر انتصاب مدیرکل جدید تشکر می کنم. آموزش پرورش قيم لازم ندارد.
ما در هیات رئیسه مجلس سعی کرده ایم مانع دخالت غیردولتی ها در انتصابات شویم و شخصا در عمل به فرمایشات رهبر انقلاب در هیچ عزل و نصبی دخالت ندارم و اگر حساسیتی وجود داشته باشد از طريق استاندار پیگیری می کنم.
اما در مقام ناظر هستیم و نباید در عزل و نصبها دخالت کنیم. علیرضا صیادی مدیون هیچ نماینده ای نیست و از او می خواهم مستقل عمل کند و شخصا تصمیم بگیرد. در انتصابات به دهان نمایندگان نگاه نکند و به خواست آنان تن ندهد.
آموزش و پرورش نباید ستاد انتخاباتی کسی بشود. هر کس به آموزش و پرورش نگاه دیگری داشته باشد خائن است!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.