هشدار بانک مرکزی در مورد اجاره کارت بانکی

هشدار بانک مرکزی در مورد اجاره کارت بانکی
بانک مرکزی: اخيرا مشاهده شده که برخی برای پوشش فعالیت مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی به مردم پیشنهاد می دهند که در ازای دریافت ماهیانه مبلغی مشخص کارت بانکی یا حساب شان را اجاره
دهند.
طبق قوانین، مسئولیت تمام تراکنش های یک کارت بانکی بر عهده دارنده آن است. از این رو به هموطنان توصیه می شود تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب آن در امان باشند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.