اعتراض مسئول دفتر نظارت بر انتخابات

درج دخالت نمایندگان در پرونده آنها

صمد عزیزی مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به وصول گزارشهایی از دخالت های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب ها در ماه های اخیر گفت: این موارد به صورت مستند در پرونده نمایندگان مزبور درج شده و چنین اقداماتی در بررسی صلاحیتها موثر خواهد بود.

وی افزود : دخالت در امور اجرایی بر خلاف اصل استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و خلاف منویات و اوامر صریح رهبر معظم انقلاب است. با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی و نیز التزام عملی به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت فقیه که جزو شرایط داوطلبان است، این قبیل اقدامات در بررسی صلاحیتها تاثیرگذار می باشد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه این قبیل دخالت ها موجب ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نمایندگان دخالت کننده شده می‌شود، عنوان کرد: اقشار مختلف مردم از دفتر نظارت استان و شورای محترم نگهبان درخواست دارند که نسبت به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و اقدامات قانونی را انجام دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.