برخورد با خبرنگاران از سوی یرخی اعضای شورا قابل قبول نیست

در دو روز گذشته محافل خبری شهر تبریز شاهد برخورد دو تن از اعضا شورای شهر تبریزبا علیپور خبرنگار و فعال رسانه بوده است.شورا که برخاسته از متن مردم اند باید خود را در قبال مردم پاسخگو بدانند و خبر نگاران و روز نامه نگاران که در واقع نمایندگان افکار عمومی هستند درپرسش و نقد عملکرد نمایندگان پارلمان شهرازادند. این اتفاق درست در روز شورا اتفاق افتاده است‌.و هنوز جزییات و علل برخورد قضایی با این فعال رسانه ای اعلام نشده است و کاش در روز شورا و استانه عیدفطر بزرگترین عید مسلمانان این دو تن از اعضا شورای شهر تبریز با سعه ی صبر با این اتفاق برخورد می کردند و دردیک جو دوستانه این موضوع حل میشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.