فوت زوج جوان بر اثر گازگرفتگی درکندوان

فوت زوج جوان بر اثر گازگرفتگی درکندوان

شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

زوج جوان در داخل چادر مسافرتی براثر مسمومیت بامونوکسید کربن ناشی از ذغال جان خودرا ازدست دادند.

صبح سیزده فروردین ۱۴۰۱بدنبال گزارش کاهش هوشیاری دو شهروند داخل چادر، پس از حضور اورژانس در محل مشخص شد زن ۴۰ساله و مرد۴۵ساله براثر مسمومیت بامونوکسید کربن ناشی از ذغال روشن فوت کرده اند و مرگشان تائید شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.