التهاب مغزی از شایع ترین عفونت های ویروسی

ترجمه اختصاصی فصل نیوز

سوفی پس از سرماخوردگی دچار یک عفونت مغزی خطرناکی شد که مانع از بلعیدن، صحبت کردن و غذا خوردن و حتی نفس کشیدن او شد. پزشکان مجبور شدند برای جلوگیری از خفگی او تراکئوستومی انجام دهند. سوفی می گوید که او “واقعاً خوش شانس است که امروز هنوز زنده است” التهاب مغزی از شایع ترین عفونت های ویروسی است. آنسفالیت ممکن است علایمی مانند آنفلونزا ایجاد کند یا به طور کلی علائمی ایجاد نکند. گاهی هم علائم آن از علائم آنفلونزا شدیدتر می باشد. در مواردی ممکن است آنسفالیت زندگی فرد را به خطر بیندازد، به همین علت تشخیص و درمان به موقع بیماری بسیار اهمیت دارد چرا که پیش بینی اینکه ابتلا به آنسفالیت باعث ایجاد چه عوارضی خواهد شد کار سختی است.

 

Encephalitis is one of the most common viral infections
After catching a cold, Sophie develops a dangerous cerebral palsy that prevents her from swallowing, talking, eating, and even smoking. Doctors had to perform a tracheostomy to prevent him from suffocating. Sophie says she is “really lucky to still be alive today”. Encephalitis is one of the most common viral infections. Encephalitis may cause flu-like symptoms or no symptoms at all. Sometimes its symptoms are more severe than flu symptoms. In some cases, encephalitis may endanger a person’s life, that is why timely diagnosis and treatment of the disease is very important, because it is difficult to predict what complications encephalitis will cause

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.