محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره دریافت زیر میزی از بیماران توسط برخی پزشکان گفت: دریافت وجه اضافه بر تعرفه در هر صنفی تخلف است و برخی از پزشکان تحت عناوین مختلف اقدام به اضافه دریافتی از بیمار می‌کنند که تخلف است و با اولویت بررسی می‌شود.

اسفنانی افزود: گروکشی از بیمار در زمانی که نیازمند دریافت خدمات پزشکی است و مجبور کردن به پرداخت پول اضافه، سکه، ارز و یا موارد مشابه تخلف بوده و در صورت تشکیل پرونده از متولیان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی پرونده‌ای تشکیل شود؛ سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به مردم و جلوگیری از تضییع حق سلامت عمومی با جدیت برخورد می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از عملکرد این سازمان در حوزه زیر میزی پزشکان را رسیدگی به ۵۱۹ پرونده در چهار ماه عنوان کرد که منجر به جریمه ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریالی پزشکان متخلف شد.

واکنش نظام پزشکی به زیرمیزی گرفتن پزشکان

آذرماه سال گذشته، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در واکنش به دریافت زیرمیزی پزشکان گفته بود: « تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم. این موضوع را در دو سال اخیر بارها گفته‌ام. در واقع این فشار بر بخش سالم جامعه پزشکی است و راه‌های دیگر برای بخش ناسالم است.» (ایلنا)

او همچنین گفت: «سیاستمداران باید در این خصوص به درستی تدبیر کنند. با فردی که تخلف می‌کند برخورد می‌شود، اما این فشار بر بخش سالم پزشکی است و راه‌های دیگر برای بخش ناسالم است.»