صفحات خورشیدی ویژه روی زمین و اپلیکیشن گردشگری

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”

کمیته برگزاری جام جهانی قطر  از صاحبان کسب‌وکار دعوت کرد تا پروژه‌هایی را راه‌اندازی کنند که بتوانند نقشی در بهبود برگزاری جام جهانی داشته باشند. شرکت سان‌پیو که یکی از ۱۲ برنده این فراخوان بود محصول جالبی دارد، یعنی صحفات خورشیدی‌هایی که می‌توانند رویشان راه بروند. این صفحات خورشیدی به‌منزله جزئی از میراث جام جهانی بیرون از استادیوم الثمامه دوحه-قطر  نصب می‌شوند.

The Qatar World Cup organizing committee has been inviting business owners to launch projects that have roles in improving the World Cup.

The Sunpio company, which was one of the 12 winners of this call, has an interesting product, that is, solar panels that can be walked on. These solar panels will be installed outside Al-Thamama Stadium as part of the World Cup legacy.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.