مرور برچسب

HIV

ویروس های “نظاره گر”

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز " ویروس ها ممکن است شما را "نظاره گر" باشند - برخی از میکروب ها در کمین می مانند تا زمانی که میزبان آنها ناآگاهانه به آنها سیگنالی بدهد که شروع به تکثیر کنند و آنها را بکشند. HIV، ویروسی که باعث ایدز می شود.…